Details for a source

Sources > Source
title Vad är konvergens? Yttrandefriheten och konkurrensen
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 1999:30
release year 1999
link http://www.regeringen.se/contentassets/7e7444c87c81485ab93ef42e2d0a2699/yttrandefriheten-och-konkurrensen
place s. 130–133
posted/latest change 2010-08-20
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Kulturdepartementet. Betänkande av Mediekoncentrationskommittén