Details for a source

Sources > Source
title Armerad esterplast: anvisningar och föreskrifter till skydd mot yrkesskada vid arbete med armerad esterplast (AP): utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i mars 1976
shorter title Armerad esterplast
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar108
release year 1976
place Bilaga 1 ordlista, s. 27–30
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 61
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen