Details for a source

Sources > Source
title Anvisningar angående utformning, dimensionering m.m. av kassaarbetsplats av typ utgångskassa inom detaljhandeln (Utgångskasseanvisningar): utfärdade av Kungl. Abetarskyddsstyrelsen i maj 1967
shorter title Anvisningar angående utgångskassor
superior title Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
document number ASS anvisningar 62
release year 1967
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-01
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket
former publisher
organisation Arbetarskyddsstyrelsen