Details for a source

Sources > Source
title Begreppslista
superior title Tillväxt och miljö i globalt perspektiv
document number Miljövårdsberedningens promemoria 2007:1
release year 2008
link http://www.regeringen.se/sb/d/9032/a/80436
place s. 13
posted/latest change 2009-03-13
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Miljövårdsberedningen, Miljödepartementet