Details for a source

Sources > Source
title Myndigheternas föreskrifter, Handbok i författningsskrivning
shorter title Handbok i författningsskrivning
document number Ds 1998:43
release year 1998
link http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/29/87/d22e2d1e.pdf
posted/latest change 2009-03-13
number of terminological entries 32
 
publisher
organisation Regeringskansliet
former publisher