Details for a source

Sources > Source
title Vägledning – informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster
shorter title Vägledning – informationssäkerhet i upphandling
document number MSB555
release year 2013
link https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26589.pdf
place Definitioner , s. 39–41
posted/latest change 2017-01-04
number of terminological entries 22
 
publisher
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap