Details for a source

Simple search > Terminological entry > Source
title Textilordlista
document number TNC 76
release year 1981
release number 1
background Arbetet med den här ordlistan har utförts av Svenska Textilforskningsinstitutet (TEFO) och TNC. Samarbete har även ägt rum med SIS textilkommitté. De nordiska termerna har tillkommit genom ett samarbete med Dansk Textil Institut, Norsk Tekstilinstitutt och Standardisoimisyhdistys TEVASTA.
posted/latest change 2009-03-17
number of terminological entries 668
 
publisher
organisation Terminologicentrum TNC
former publisher
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
organisation SIS – Standardiseringskommissionen i Sverige
organisation Svenska textilforskningsinstitutet (TEFO)
Back