Details for a source

Sources > Source
title Samråd om ny energimarknadsmodell och meddelande om konsumenter på energimarknaderna
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2014/15:FPM45
release year 2015
link http://data.riksdagen.se/fil/DEA43F19-3622-492A-9B6F-A57B9F0441DB
place 4.2 Fackuttryck/termer, s. 9–11
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2015-09-03
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Regeringskansliet, Miljödepartementet