Details for a source

Sources > Source
title Mineralpolitik. Slutbetänkande av mineralpolitiska utredningen
shorter title Mineralpolitik
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 1980:12
release year 1980
link http://weburn.kb.se/sou/353/urn-nbn-se-kb-digark-3523441.pdf
place Bilaga 3 Ordlista, s. 329–338, Bilaga 4 Förkortningar, s. 339–340
posted/latest change 2015-08-25
number of terminological entries 186
 
publisher
organisation Industridepartementet