Details for a source

Sources > Source
title Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation. Myndighetens redovisning för 2014
shorter title Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation
document number PTS-ER-2014:28
release year 2014
link https://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2014/PTS-RSA-PTS-ER-2014-28-Elektronisk-kommunikation.pdf
place Förkortningar och förklaringar av termer och begrepp, s. 108–113
posted/latest change 2015-07-29
number of terminological entries 59
 
publisher
organisation Post- och telestyrelsen PTS
writer Hans Åkermark, Peder Cristvall, Erika Hersaeus, Staffan Lindmark, Björn Scharin, Anna Wibom