Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem
superior title Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2014:5
release year 2014
link http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2014/fs1405.pdf
posted/latest change 2014-05-22
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Finansinspektionen