Details for a source

Sources > Source
title Fiskelag (1993:787)
shorter title Fiskelag
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1993:787
release year 1993
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:787
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2014-03-20
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Jordbruksdepartementet