Details for a source

Sources > Source
title Naturvårdsverkets föreskrifter om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number NFS 2001:11
release year 2001
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2001/NFS2001_11k.pdf
place Bilaga 3
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 19
 
publisher
organisation Naturvårdsverket