Details for a source

Sources > Source
title Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number SNFS 1990:14
release year 1990
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs1990/SNFS1990_14k.pdf
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 7
 
publisher
organisation Naturvårdsverket