Details for a source

Sources > Source
title Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number SNFS 1994:2
release year 1994
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs1994/SNFS1994_02k.pdf
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Naturvårdsverket