Details for a source

Sources > Source
title Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m.
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number SNFS 1990:11
release year 1990
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs1990/SNFS1990_11.pdf
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Naturvårdsverket