Details for a source

Sources > Source
title Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number NFS 2010:7
release year 2010
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2010/nfs_2010_07.pdf
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Naturvårdsverket