Details for a source

Sources > Source
title Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724)
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number NFS 2008:16
release year 2008
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2008/nfs_2008_16.pdf
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Naturvårdsverket