Details for a source

Sources > Source
title Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number NFS 2006:1
release year 2006
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2006/nfs_2006_1k.pdf
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Naturvårdsverket