Details for a source

Sources > Source
title Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number NFS 2004:10
release year 2004
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2004/NFS2004_10k.pdf
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 14
 
publisher
organisation Naturvårdsverket