Details for a source

Sources > Source
title Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion;
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number NFS 2004:6
release year 2004
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2004/NFS2004_6.pdf
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 20
 
publisher
organisation Naturvårdsverket