Details for a source

Sources > Source
title Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number NFS 2004:4
release year 2004
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2004/NFS2004-4.pdf
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Naturvårdsverket