Details for a source

Sources > Source
title Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number NFS 2003:13
release year 2003
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2003/nfs2003_13k.pdf
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Naturvårdsverket