Details for a source

Sources > Source
title Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number NFS 2002:20
release year 2002
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2002/NFS2002-20.pdf
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Naturvårdsverket