Details for a source

Sources > Source
title Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number NFS 2002:18
release year 2002
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2002/NFS2002-18k.pdf
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Naturvårdsverket