Details for a source

Sources > Source
title Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om kalkning av sjöar och vattendrag
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number NFS 2001:18
release year 2001
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2001/NFS2001_18.pdf
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Naturvårdsverket