Details for a source

Sources > Source
title Naturvårdsverkets allmänna råd om tillsyn [till 26 kap. miljöbalken, förordningen (1998:900) om tillsyn samt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll]
superior title Naturvårdsverkets författningssamling
document number NFS 2001:3
release year 2001
link http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2001/NFS2001_03.pdf
place Begrepp och förkortningar
posted/latest change 2012-09-28
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Naturvårdsverket