Details for a source

Simple search > Terminological entry > Source
title Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar
release year 1969
release number 2
posted/latest change 2012-09-26
number of terminological entries 151
 
publisher
organisation Svecast
former publisher
organisation Svecast
writer Övering. K. Gusten Bylund
Back