Details for a source

Sources > Source
title Handbok för avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall
shorter title Handbok för avfallsutrymmen
document number Rapport 2009
release year 2009
link http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Handbok_f%C3%B6r_avfallsutrymmen/handbokAvfallsutrymmen.pdf
place Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar
posted/latest change 2012-08-06
number of terminological entries 46
 
publisher
organisation Avfall Sverige