Details for a source

Sources > Source
title Radio- och tv-lag (2010:696)
shorter title Radio- och tv-lag
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2010:696
release year 2010
link http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:696
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.

Engelsk information hämtad från ”Radio and Television Act”, https://www.mprt.se/documents/styrdokument/radio%c2%a0and%c2%a0television%c2%a0act%c2%a02016.pdf.

posted/latest change 2011-05-02
number of terminological entries 18
 
publisher
organisation Kulturdepartementet