Details for a source

Sources > Source
title Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1993:21) och allmänna råd om näringsvärdesdeklaration
superior title Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
document number LIVSFS 2007:8 (H 132)
release year 2008
link http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2007/LIVFS_2007_8_andring_av_1993_21_naringsvardesdeklaration.pdf
posted/latest change 2011-03-11
number of terminological entries 10
 
publisher
organisation Livsmedelsverket