Details for a source

Sources > Source
title Varor utan faror : förslag till genomförande av nya riktlinjer inom kemikaliepolitiken : betänkande / av Kemikalieutredningen
shorter title Varor utan faror
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2000:53
release year 2000
link http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/31/230c51c7.pdf
place s. 11–14
secretariat comment Engelska termer, definitioner och anmärkningar tillagda från den engelska versionen: Non-hazardous products : proposals for implementation of new guidelines on chemicals policy : English version / [Swedish Committee on New Guidelines on Chemicals Policy] ; translation: Richard Nord (http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/31/94e4bea7.pdf)

Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.

posted/latest change 2011-01-17
number of terminological entries 49
 
publisher
organisation Miljödepartementet