Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och
shorter title Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2005:17
release year 2005
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_17.pdf
secretariat comment Engelsk information hämtad från översättning: ”Occupational exposure limit values and measures against air contaminants”. (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0517.pdf)

Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.

posted/latest change 2011-01-05
number of terminological entries 22
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket