Senaste nytt om Rikstermbanken

1 januari 2019: Språkrådet tar över förvaltningen av Rikstermbanken

 • Från 2019 förvaltar Språkrådet Rikstermbanken. Vi publicerar nya eller uppdaterade ordlistor när en organisation kontaktar oss för att bidra med sin ordlista. Om du vill att din ordlista ska publiceras i Rikstermbanken, hör av dig till terminologiverksamheten på Språkrådet.
22 december 2016: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: BillerudKorsnäs AB: Ordlista; Dry-IT AB: Ordlista A–Ö; Försvarsmakten: Nomenklatur för den militära underrättelsetjänsten (Nomen Und 2017); Klingstedt El AB: Klingstedts lilla el-lexikon; Konkurrensverket: ordlistor ur rapporter; Konsultbyrån för Action marketing: Ordlista; Lantmäteriet: terminologi ur Handbok FBL; Logofabriken: Ordlista; Morfem förlag: termer ur "Prosodin i svenskans morfologi"; NIBE Energy Systems: Ordlista; Riksrevisionen: ordlistor ur rapporter; Scandinavia VA-Teknik: Facktermer; SPV: ordlista; SBAB Bank AB: terminologi ur Basregelverkets pelare 3; Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac): terminologi ur föreskrifter; SVA: 49 myggnamnsbeslut; Svenska Antikvariatföreningen: ABC för boksamlare; Svenska Wellpappföreningen: Vanliga branschord; Terminologicentrum TNC: kemiska namn ur Organisk-kemiska namn: skrivregler; Tiles R Us AB: Kakelordlista samt excerpter ur Fakta-PM, SFS och SOU.
 • Reviderade källor: Fiskbranschens Riksförbund: branschriktlinjer; Fjärde AP-fonden: ordlista; Fondbolagens Förening: ordlista; KRAV: KRAVs Regler; Läkemedelsverket; ordlista; Socialstyrelsens termbank; Svenska optiktermgruppen: ordlista; TNC: Energiordlista; UHR: Svensk-engelsk ordbok
23 maj 2016: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: Avanza Bank AB: ordlista; BillerudKorsnäs AB: ordlista; Energimyndigheten: ordlistor ur rapporter; Kemikalieinspektionen: ordlistor ur rapporter; Klingstedt El AB: Klingstedts lilla ellexikon; Myndigheten för radio och tv: ordlistor ur rapporter; PTS: ordlistor ur rapporter; Tiles R Us AB: Kakelordlista; Terminologicentrum TNC: Rekommendationer för svenska EU/FoU-begrepp samt excerpter ur Fakta-PM, SFS och SOU.
 • Reviderade källor: Konjunkturinstitutet: ordlista; Nordterm: Terminologins terminologi; SMHI: ordlista
31 mars 2016: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: Ekonomistyrningsverket: terminologi ur rapporter: Energigas Sverige: terminologi ur rapporter; Energimyndigheten: ordlista (elfordon) och terminologi ur rapporter; Finansinspektionen: terminologi ur rapporter; Myndigheten för tillgängliga medier (MTM): terminologi rörande tillgängliga medier; Powercircle: ordlista; Riksrevisionen: terminologi ur rapporter; SCB: ordlista; Språkrådet: Medicinska termer (arli); Svenska PEFC: ordlistor; Upphandlingsmyndigheten: ordlista; termer och definitioner ur föreskrifter från Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Försvarsmakten, Jordbruksverket, Transportstyrelsen samt excerpter ur Fakta-PM, SFS och SOU.
 • Reviderade källor: Brödinstitutet: ordlista; Fisk & Skaldjursrådet: branschriktlinjer; Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): branschriktlinjer; Fiskeriverket: ordbok; ICA Bokförlag m.fl.: Matlagningstermer; Svenska biotermgruppen: ordlista; Svenska optiktermgruppgruppen: ordlista; Tarancos bokförlag: Bibliotekstermer.
22 december 2015: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: Effso: Ett spendlexikon; Allt om Trädgård: Ordlista för trädgården; Riksdagens ombudsmän (JO): Ordförklaringar; SKL: ordlistor ur rapporter; Språkrådet: svensk-albansk tolkordlista; samt excerpter ur Fakta-PM, SFS och SOU
 • Reviderade källor: Medlingsinstitutet: Ordlista; UHR: Svensk-engelsk ordbok: SIS: SS-EN ISO 14001
31 augusti 2015: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: Brottsförebyggande rådet: ordlistor ur rapporter och från Brottsrummet; Internetstiftelsen i Sverige (IIS): ordlistor ur rapporter; Post- och telestyrelsen: ordlistor ur rapporter; Sametinget: Ordförklaringar; SkandiaMäklarna: BostadsOrdlistan; Svensk Galopp: Ordlista A–Ö, Engelsk-svenskt galopplexikon; Svenska Golfförbundet: Begreppslista; Trollsländeföreningen: Ordlista; Örebro konstskola: Konstordbok samt excerpter ur Fakta-PM, SFS och SOU
 • Reviderade källor: Svenska biotermgruppen: Ordlista; Terminologicentrum TNC: Städteknisk ordlista (TNC 105)
6 juli 2015: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: IAF: terminologi; Johan Fredriksson: Sjötermer; Jämställt AB: ordlista; Mangold Fondkommission AB: ordlista; SKAGEN Foder AB: ordlista; Överenskommelsen: ordlista; SIS/STANLI: Stanlitermer; Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista; Visma SPSC AB: Ekonomisk ordlista för företagare; terminologi ur föreskrifter från Energimarknadsinspektionen, Statens jordbruksverk och Transportstyrelsen; terminologi ur rapporter från Energimyndigheten, Finansinspektionen, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Riksrevisionen och VTI samt excerpter ur Fakta-PM, SFS och SOU.
 • Reviderade källor: SIDA: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management; Socialstyrelsen: Socialstyrelsens termbank; Svenska optiktermgruppen : ordlista; UHR: Svensk-engelsk ordbok
22 december 2014: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: IAB Sverige: ordlistor ur rapporter; KI & SLL : Psyk-e bas: ordlista; Swerea IVF: limordlista; terminologi ur rapporter från Digisam, E-delegationen, Livsmedelsverket och Trafikverket samt excerpter ur Fakta-PM, SFS och SOU.
 • Reviderade källor: Avfall Sverige: ordlista; Bolagsverket : ordlista; Svenska biotermgruppen : ordlista; Terminologicentrum TNC : Värmebehandlingsordlista (TNC 57)
5 juli 2014: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: CB Asset Management AB: ordlista; E-delegationen: ordlista ur rapport; Sjöfartsforum: maritim ordlista; Svenska Kennelklubben: ordlistor; Sveriges Schackförbund: liten schackordlista; Wiking Mineral AB, föreskrifter från Bolagsverket och Transportstyrelsen, excerpter ur rapporter från Elforsk, Energimyndigheten, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksrevisionen samt excerpter ur Fakta-PM, SFS och SOU.
 • Reviderade källor: Aktiesparana: ordlista; Försvarsmakten: ordlista;  Intrum Justitia Sverige: ordbok; Optiktermgruppen: ordlista
19 mars 2014: Femårsfirande; nya och reviderade källor

 • Nya källor: Kemdok: ordlista, MSB: Ärendehanteringsbegrepp; Regeringskansliet: fackuttryck ur Fakta-PM; Sjövärnskåren: definitioner; Skatteverket: Öppna data; SSAB: Stålspråket; Sveriges Biodlares Riksförbund: ordlista samt excerpter ur Fakta-PM, SFS och SOU.
 • Reviderade källor: Regeringskansliet, ordlista; Riksdagen: ordbok
20 december 2013: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: Försäkringskassan: Begreppskatalog; Allt om Mattor/CarpetVista: lexikon; Riksidrottsförbundet: definitioner; Svenska Ornitologiska föreningen: Taxonomisk ordlista; SVID: Ordlista för hållbar utveckling; SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut:ordlista samt excerpter ur Fakta-PM, SFS och SOU.
 • Reviderade källor: Socialstyrelsen: termbank; Svenska optiktermgruppen: ordlista, UHR: Svensk-engelsk ordbok.
7 augusti 2013: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: Björn Lundén Information AB: Ekonomisk ordbok, E-delegationen: termer och definitioner ur rapporter), ESS & TNC: definitioner av klarspråk och klarspråksarbete, Finansinspektionen: termer och definitioner ur rapporter, Formas: termer och definitioner ur rapporter, Försvarsmakten: ordlista, Havs- och vattenmyndigheten: ordbok, Humanistportalen: ordlista, Innovationsrådet: Lexikon för innovation i offentlig sektor, Jordbruksverket: termer och definitioner ur föreskrifter, Mediamätning i Skandinavien AB: TV-ordboken, Polisen: ordlistor, Profecto service management: ITIL-ordlista, Rikspolisstyrelsen: termer och definitioner ur föreskrifter, Slutarpsdösens vänner: ordlista, Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Begrepp och definitioner avseende vissa strukturerade placeringsprodukter Transportstyrelsen: termer och definitioner ur föreskrifter samt excerpter ur SFS och SOU.
 • Reviderade källor: Montus förlag: Engelska möbelord, Svenska optiktermgruppen: ordlista.
19 mars 2013: Födelsedag samt nya och reviderade källor

 • Idag fyller Rikstermbanken fyra år!
 • Nya källor: Arbetsmiljöverket: termer och definitioner ur föreskrifter; Baseline Management AB: Ordlista i projektledning; Boliden: ordlista; Energimyndigheten: ordlistor ur rapporter; Finansinspektionen: ordlista ur rapporter; Fisk- och skaldjursrådet (Djupfrysningsbyrån): definitioner ur Branschriktlinjer för den svenska marknaden; Formas: ordlistor ur rapporter; Försvarsmakten: termer och definitioner ur föreskrifter, manualer, säkerhetsinstruktioner; Jordbruksverket: termer och definitioner ur föreskrifter; Karolinska institutet: minilexikon i oftalmologi; Lantmäteriet: : termer och definitioner ur föreskrifter; Rikspolisstyrelsen: termer och definitioner ur föreskrifter; SLU: ordlistor, excerpter ur ”Adaptiv älgförvaltning - ett utbildningsmaterial”; Strålsäkerhetsmyndigheten: termer och definitioner ur föreskrifter; Svenska bankföreningen: ordlista; Transportstyrelsen: termer och definitioner ur föreskrifter; Åre Lavincenter: ordlista; termer och definitioner ur lagar, förordningar och SOU:er
 • Reviderade källor: Svenska optiktermgruppen: ordlista; Svenska datatermgruppen: ordlista
20 november 2012: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: Annell Ljus och Form AB: Liten ordbok om belysning; Avfall Sverige; Energimarknadsinspektionen: ordlistor; Finansinspektionen: ordlistor ur rapporter; Fondbolagens Förening: ordlistor; Glasbranschföreningen, GBF:ordlista ur ”Bygga med glas”; Jordbruksverket: föreskrifter; Kulturrådet: termer och definitioner ur föreskrifter; Läkemedelsverket: excerpter ur föreskrifter; Nationellt biobanksråd: ordlista ; Naturvårdsverket: termer och definitioner ur föreskrifter; RFSL: Ordlista för hbtq-termer; Rikspolisstyrelsen: termer och definitioner ur föreskrifter Riksrevisionen: rapporter; SLU: Begrepp; Studentlitteratur/Olle Engstrand: Termordlista i fonetik; Svenska Betongföreningen och TNC: Betongteknisk ordlista (TNC 104); Sveby: ordlista; Svecast: gjuteriordlista; Sveriges Konstföreninger: Samtidskonstens termer; Sveriges riksbank: ordlistor; Terminologicentrum TNC: Gjuteriteknisk ordlista (TNC 5); Transportstyrelsen: föreskrifter; Unionen: ordbok; Voodoo Film: filmordlista; VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut: ordlistor ur rapporter; excerpter ur lagar och SOU:er
 • Reviderade källor: Verksamt: ordlista; Svensk Forms Ordlista, Ekonomifakta; Svenska Optiktermgruppen: ordlista
3 juli 2012: Nya och reviderade källor
 • Nya källor: Arbetsmiljöverket: termer och definitioner ur föreskrifter; Avfall Sverige: ordlistor; Biotermgruppen: ordlista; Elsäkerhetsverket: termer och definitioner ur föreskrifter; Energimarknadsinspektionen; ordlista; Inventaria: Liten kyrklig ordlista; Geometrik i Stockholm: terminologi; Golvbranschen: ordlistor; Kemikalieinspektionen: ordlistor ur rapporter; Läkemedelsverket: termer och definitioner ur föreskrifter; Posten Svenska AB: ordlista; Riksrevisionen: ordlistor ur rapporter; SIS: termer och definitioner ur standarder (SS/ISO-IEC 27001, SS-ISO EN 9000, SS-EN ISO 14001, SS-EN ISO 14050, SIS-OHSAS 18001); SEK: SS-EN 80001-1; Täby kommun; TNC: Basord i våra fackspråk (TNC 104); UUS, Urban Utveckling & Samhälle: ordlista
 • Reviderade källor: Kemikalieinspektionen: ordbok; Konkurrensverket: ordlista; Konjunkturinstitutet: ordlista; Kronofogden: ABC/Ordförklaringar; SLU: Liten geologisk encyklopedi; Socialstyrelsen: termbank; TNC 97: Ordlista för arbetslivsinriktad rehabilitering
19 mars 2012: Nya och reviderade källor
 • Nya källor: Andra AP-fonden: ordlista; Språkrådet: disputationsterminologi, trängselskattordlista, vårdyrken; Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista; Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista; Konjunkturinstitutet: ordlista; PTS: ordlistor ur rapporter; Riksarkivet: definitioner ur föreskrifter; SKB: begrepp och definitioner; SLU: Skogsgenetisk ordlista; Stockholms universitet: Liten historisk-geografisk ordlista; Svenskt Näringsliv: Ordlista för avtalsrörelsen; Sveriges Domstolar: juridisk ordlista; Södra: ordlistor; Transportstyrelsen: definitioner ur föreskrifter; excerpter ur lagar, föreskrifter och förordningar; Sjunde AP-fonden: ordlista; Södra: Skogsbrukslexikon; Lotteriinspektionen: ordlistor; Intrum Justitia Sverige AB: Ordbok; Skogsstyrelsen: Skoglig ordlista + ordlista ur Skogsstatistisk årsbok; Sveriges lantbruksuniversitet (Per-Arne Melkerud) Liten geologisk encyklopedi Läkemedelsverket: Definition av termer i anmälningsformuläret; Skogsstyrelsen: Skoglig ordlista; Energimyndigheten: ordlistor ur rapporter; Bokföringsnämnden: termer och definitioner ur allmänna råd och vägledningar; Trafikverket: TRVR Bro 11, TK Geo 11; Karolinska Institutet: Minilexikon i oftalmologisk terminologi; Bankgirocentralen, BGC: Ordlista; Rekryteringsmyndigheten: termer och definitioner ur föreskrifter; excerpter ur lager och SOU:er Domstolsverket: Ökad effektivitet och förbättrad samverkan vid handläggning av mängdbrott;
 • Reviderade källor: Socialstyrelsens termbank; Optiktermgruppens ordlista; TNC 86: Geologisk ordlista; Trafikverket: TRVR Bro 11
19 december 2011: Nya och reviderade källor
 • Ny källa: Kungliga Biblioteket: Termlista från KB
 • Reviderade källor:Högskoleverket: Svensk-engelsk ordbok; Socialstyrelsen: termbank; Optiktermgruppens ordlista; Effso: terminologi
19 september 2011: Nya källor; enkät; systemförbättringar
 • Nya källor: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): ordlistor ur guider; Post- och telestyrelsen: ordlistor ur rapporter; Försvarsmakten: utdrag ur föreskrifter; Lunds tekniska högskola & universitet: Begreppslista [komponentfysik]; Effso: ordlistor; Jordbruksverket: definitioner ur föreskrifter; Sveriges Riksbank: ordlista ur rapport; Brottsoffermyndigheten: Ordlista
 • Enkät: Vi genomför en enkät om Rikstermbanken.
 • Systemförbättringar: Några fel är rättade (t.ex. att avrådd term visas överstruken även i träfflistan).
7 juli 2011: Nya och reviderade källor; hanteringsändring för gränssnittet på engelska (changed handling of user interface in English)
 • Nya källor: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista; Bolagsverket: Ordlista; Energimyndigheten: ordlistor ur rapporter; utdrag ur föreskrifter Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista
 • Reviderade källor: Terminologicentrum TNC: Träbyggnadsordlista; Datainspektionen: Ordlista;
 • User interface in English: The default language is Swedish ("svenska"), but you can choose English via the link in the top right of each page. The interface language will then remain English until you click on "svenska" in the top right instead. (The web browser's language settings is no longer involved in this choice.)
29 juni 2011: Nya och reviderade källor; gränssnitt på engelska (user interface in English)

 • Nya källor: Försvarsmakten: ordbok; Skogsstyrelsen: excerpter ut föreskrifter; Transportstyrelsen: excerpter ut föreskrifter; Historical Locks/ASSA Abloy: Lås- och nyckellexikon; Centroson Internacional AB: Ordlista för åskskydd; excerpter ur lagar och SOU:er; Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå: Ordlista; Kommuninvest: finansiella begrepp; Naturvårdsverket: Ordlista med samhällsekonomiska begrepp; E-delegationen: Terminologi för e-förvaltning; Åklagarmyndigheten: excerpter ur handböcker och PM; Lantmäteriet: terminologiordlista; Sjöfartsverket: Ordlista och begreppsdiagram. Farleder och hamnar
 • Reviderade källor: Socialstyrelsen: termbank; KTH Järnvägsgruppen: Järnvägsordlista; Svenska optiktermgruppen: Optiktermgruppens ordlista; Fjärde AP-fonden: Ordlista; Aktiespararna: Ordlista; SVID: Designordlista
 • User interface in English: If your web browser's language settings prioritize English before Swedish, then English is used for the main elements of the user interface. (You can also click on "English" in the top right of the page.)
19 mars 2011: Rikstermbankens tvåårsdag

Rikstermbankens tvåårsdag firades den 18 mars med ett specialseminarium på TNC, då Henrik Nilsson informerade både om vad som hänt sedan Rikstermbanken öppnades och vilka visioner TNC har för termbanken. Därefter fick seminariebesökarna en dartkurs hos TNCs grannar Solna Dart. Lärare var världsmästaren i dart, Markus Korhonen.

18 mars 2011: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: FASS: ordlista; Lantmäteriet: ordlistor; Strålsäkerhetsmyndigheten: grundbegrepp och excerpter ur föreskrifter; Butiksbanken: ordlista; Naturhistoriska riksmuseet: ordlista i kryptogambotanik, Svampguiden: ordlista; Livsmedelsverket: excerpter ur föreskrifter; excerpter ur lagar och SOU:er; DRF (Dietisternas riksförbund): ordlista
 • Reviderade källor: ESVs ordbok; Åklagarmyndighetens ordlista, Optiktermgruppens ordlista; Montus förlag: Möbelordlista
19 januari 2011: Nya källor, reviderade källor och systemförbättringar

 • Nya källor: VVS Företagen: ordlistor; Formas: Färgordlista; excerpter ur Svensk författningssamling (SFS) och Statens offentliga utredningar (SOU); Terminologicentrum TNC: Byggekonomiska termer; Sveriges radio: Radioteknisk ordlista; Butiksbanken: Ordlista; Anyro: Ordlista över korttermer;
 • Reviderade källor: Högskoleverket: Svensk-engelsk ordbok; Arbetsmiljöverket: excerpter ur föreskrifter; SBU: ordlista; Verksamt.se: ordlista
 • Systemförbättringar: Se även-länkarna är nu färre och mer adekvata. Flera detaljförbättringar av gränssnittet har gjorts, t.ex. att det ges tydligare upplysningar när man inte får träff. En betaversion av gränssnittet på engelska släpps också till granskare.
9 november 2010: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: Fiskeribranschen: definitioner; Sveriges Skomakarmästareförbund: ordlista; Svenska Bokbinderiföreningen: ordlista; Ekonomifakta: ordlista; Termförklaringar ur Svenska Akademiens grammatik, Effso: Ordlista; Finansinspektionen: definitioner ur föreskrifter; Jordbruksverket: definitioner ur föreskrifter; GeoNord: Geologiska och mineralogiska termförklaringar; Energimyndigheten: utdrag ur rapporter; MSB: utdrag ur rapporter; Brödinstitutet: Ordlista; Energigas Sverige: ordlistor; CSN: Ordlista; Hjälpmedelsinstitutet: Funktionsbegrepp för hörapparater; excerpter ur Svensk författningssamling (SFS) och Statens offentliga utredningar (SOU)
 • Reviderade källor: Plan- och byggtermer (TNC 95)
3 september 2010: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: ordlistor från Svensk Energi, Rolf Laurelli: Ordbok för affärsfolk, excerpter ur SOU, excerpter ur SFS från 2010
 • Reviderade källor: Järnvägsordlista (KTH), Handelspolitiskt ABC (Kommerskollegium)
5 juli 2010: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: Avfall Sverige: ordlista; Regeringskansliet: krisberedskapsordlista; Miguel Benito: Bibliotekstermer; ordlistor ur Elforsks rapporter; excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
 • Reviderade källor: Datatermgruppens ordlista, Optiktermgruppens ordlista; Socialstyrelsens termbank, ordlistor ur Elforsks rapporter
2 juni 2010: Nya källor och systemförbättringar

 • Nya källor: Tillväxtverket: Turismens begreppsnyckel; Tredje AP-fonden: ordlista; Fjärde AP-fonden: ordlista; Sveriges Riksbank: rapportordlistor, AFF-definitioner 2010.
 • Systemförbättringar: Vissa teckenhanteringsproblem har lösts (främst i samband med beteckningar och formler)
12 april 2010: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: SSAB: Stålspråket – en ordlista; Sveriges Tandteknikerförbund: Ordlista; Fondbolagens Förening: Ordlista; KRAV: definitioner ur KRAVs regler; Svenska Fondhandlareföreningen: Ordlista; VVS Företagen: ordlistor; Etnografiska museet: Etnografiskt ABC; Svenska Bokbinderiföreningen: ordlista; Sjätte AP-fonden: ordlista; Första AP-fonden: ordlista; CSN: ordlista.
 • Reviderade källor: Regeringskansliet: ordlista; Svenska Kraftnät: ordlista. Nu finns även hela ordlistan från Institutet för infologi inlagd (tidigare fanns bara bokstav A–D). Dessutom har vi korrigerat tyska termer enligt ny, tysk rättstavning, vilket innebär att det finns varianter med tre konsonanter i följd.
19 mars 2010: Rikstermbanken fyller ett år!

Och under det första året har Rikstermbanken vuxit med över 15 000 termposter. I dag innehåller Rikstermbanken nära 65 000 termposter, med omkring 263 000 termer på drygt 20 språk från fler än 380 källor. Att det hunnit bli så många källor är de drygt hundra leverantörernas förtjänst. De har bidragit med eget terminologiskt material som nu är lätt åtkomligt för andra. Med andra ord: de har gjort Rikstermbanken till Sveriges nationella termbank.

Ettårsdagen firar vi genom att det nu finns möjlighet att se illustrationer som funnits i några av de tryckta ordlistorna men som inte tidigare varit tillgängliga i Rikstermbanken. (Om du vill se ett exempel, gå in i termposten för termen bjälke i Träbyggnadsordlistan och klicka på ”Visa illustration”.)

Vi har också lagt in en del nytt material i Rikstermbanken, bland annat termer och definitioner från ”Statistisk ordbok” av Olle Vejde och termsamlingar från Bolagsverket, Smittskyddsinstitutet, Elektronikbranschen och Djupfrysningsbyrån. Och mer är på gång – ettåringen växer! Några ordlistor har också redan hunnit revideras sedan starten.

Så sök oftare, det kan löna sig!

8 december 2009: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: Svenska Fondhandlareföreningen: ordlista, Patent- och registreringsverket: ordlista, Bokföringsnämnden, Byggkeramikrådet: Keramisk ordlista
 • Reviderade källor: Optiktermgruppen, Socialstyrelsen
1 oktober 2009: Nya källor

 • Nya källor: Flera ordlistor från Riksantikvarieämbetet; Svampordlista (finska, svenska, latin) (Språkrådet); nya källor från Vägverket; Lagrummet; ordlistor ur Elforsks rapporter; ordlista från Krisinformation.se; ordlista från Säkerhetspolitik.se; ordlista från Kronofogden: ABC/Ordförklaringar
31 augusti 2009: Nya och reviderade källor

 • Nya källor: Konkurrensverket: ordlistor om konkurrens och upphandling samt engelsk-svensk ordlista; Vägverket: nytt material, bl.a. ordlistor från TK Geo, TR Bro, Tunnel 2004; Språkrådet: svensk-finsk ordlista för Kungliga hovet;
  Reviderade källor: Tillväxtverket: Ordlista (Företagarguiden)
6 juli 2009: Nya källor och systemförbättringar

 • Nya källor: Sveriges riksbank: Ordlista; Svenska optiktermgruppen: Optiktermgruppens ordlista; Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp; Svenska Kraftnät: Ordlista; Atlas Copco Tools AB: Benämningslexikon; Svenska språknämnden m.fl.: Termförklaringar; Tillväxtverket: Ordlista; Justitiedepartementet: Nationaldagen - ny helgdag; Vägverket, avdelning Teknik & Miljö: Definitioner
 • Systemförbättringar: Mest rättningar av fel och små justeringar.
12 maj 2009: Nya källor, systemförbättringar och tidskriftsartikel

 • Nya källor: SVID (Stiftelsen svensk industridesign): Designordlista; Svensk Forms Opinionsnämnd: Ordbok; Språkvårdsgruppen: språkvårdsbegrepp; Energimyndigheten: excerpter ur rapporter; Ungdomsstyrelsen: diverse ordlistor; Brottsförebyggande rådet: Ordlista; Riksdagen: Ordbok; Aktiespararna: Ordlista; Euroclear Sweden AB: Definitioner och förkortningar; Canon Svenska AB: Buzzword Buster
 • Systemförbättringar:
  • Det finns nu möjlighet att lämna synpunkter vid varje termpost.
  • Ett stort antal Frågor och svar har lagts till.
  • Avsnittet i hjälpen som beskriver användning av "ELLER", "OCH" och "INTE" vid sökning (s.k. booleska operatorer) har gjorts tydligare.
 • Rikstermbanken i medierna: I tidskriften Facköversättaren nr 2-2009 beskrivs Rikstermbanken utförligt i en artikel.

7 april 2009: Begreppet friggebod, nya källor, revideringar och systemförbättringar

 • Begreppet friggebod: Catharina Grünbaum ägnade sin språkspalt i DN den 5 april åt Rikstermbanken. Bland annat hänvisade hon till definitionen av begreppet ”friggebod” från ”Plan- och byggtermer 1994”. Där står det att friggeboden maximalt får vara 10 kvadratmeter. Men denna regel har mildrats och sedan 1 januari 2008 får en friggebod vara 15 kvadratmeter. Sedan vi blivit uppmärksammade på detta har vi lagt in en kommentar om de ändrade reglerna i definitionen. Se friggebod.

  Men märk väl att vi i Rikstermbanken inte bara vill presentera aktuellast möjliga terminologi utan även vill återge en viss källa korrekt.

 • Nya källor: Svenska datatermgruppen (i urval), KTH/Järnvägsgruppen: Järnvägsordlista, Post- och telestyrelsen: Definitioner rörande amatörradio, Blandade källor från Räddningsverket (numer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB), Stockholms stadsarkiv: Terminologi.
 • Reviderade källor: Kommerskollegium: Handelspolitiskt ABC, PLAN: Logistikens termer och begrepp, SPIF: Plastteknisk ordbok, Socialstyrelsen: Termbank.
 • Systemförbättringar:
  • E-postlänken på kontaktsidan fungerade inte tidigare – vi ber om ursäkt för det! Nu fungerar den.
  • En sida med Frågor och svar har införts, som kommer att fyllas på vartefter.
  • Felmeddelandena som visas när man använt en felaktig eller inaktuell adress har förbättrats. (Se även frågan om länkar till termer på sidan med frågor och svar.)
30 mars 2009: Systemförbättringar
 • Många små systemförbättringar genomfördes. Exempel:
  • Sidan som visar detaljerad information om en källa innehåller nu även uppgift om antal termposter. Adressen till länken till originalet är nu också klickbar.
  • Detta menyalternativ (Senaste nytt) infördes.
19 mars 2009: Rikstermbanken invigdes!