Help texts

I det här dokumentet finns upplysningar om hur sökningen i Rikstermbanken går till och hur termposterna är uppbyggda m.m. Här finns också tips på hur du kan göra för att få så bra träffar som möjligt.